Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Exekutor

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Exekutorské úřady
 
Jde o poslední článek vymáhání, jsou to soukromí exekutoři. Exekutorský úřad naleznete cca jeden v každém okrese. Nepleťte si ho s exekučním oddělením, příslušným soudu.
 
Exekutorské úřady provádějí víceméně stejnou práci. Na základě exekučního titulu (rozsudek, rozhodčí nález, exekutorský zápis a pod) provádějí exekuce na majetek a příjmy dlužníka. Každou exekuci jim musí povolit soud, což trvá cca 2 měsíce. Většina exekucí proto začíná zhruba do 3 měsíců od doby, kdy jste pověřili exekutora.
 
O kvalitě lze obecně říci, že Exekutorský úřad, zaměstnávající alespoň několik pracovníků, pravděpodobně vykonává dostatečně kvalitní práci. Slyšel jsem o jednom Exekutorském úřadu provozovaném toliko jedinou osobou a na její přístup si věřitelé velice stěžovali. Dále jsem slyšel o jiném exekutorovi, kterého zajímají pouze mnohamilionové pohledávky. Jinak je kvalita Exekutorských úřadů srovnatelná.
 
Jiná situace je s cenou služeb. Zákon Exekutorským úřadům přiznal 30% NAD cenu pohledávky. To znamená, že pokud vymáháte 100 tisíc Kč, exekutor vám má tuto částku celou předat a dlužníkovi účtovat další částku, zahrnující odměnu exekutora. Bohužel mnoho Exekutorských úřadů se snaží používat takzvané smluvní odměny, nutí svoje klienty aby se vzdali dalších částek, jako další části exekutorovy odměny.
 
Obecně platí : Čím větší město a čím více pohledávek, tím větší nároky exekutora na odměnu. A čím více právníků Exekutorský úřad zaměstnává, tím větší požadované odměny. Např. Exekutorský úřad, kde si k sobě exekutor vzal dalšího právníka jako společníka, vykazuje značný nárůst finančních požadavků.
To je výsledek mého pozorování, ale nemusí platit vždy a všude, možná existují vyjímky.
 
Proto vám doporučuji obtelefonovat více Exekutorských úřadů a položit jim otázky :"Vyžadujete smluvní odměnu nad rámec zákona ? Jak velkou ? Vyžadujete předem zálohu na náklady exekuce ? Jak velkou ?" A potom si uděláte obrázek sami.
 
Můžete si najmout Exekutorský úřad z jakéhokoliv města, protože soukromí exekutoři mohou pracovat v celé ČR.
 
Nespoléhejte na exekuce movitého majetku, protože tento způsob exekuci neúnosně prodražuje a Exekutorské úřady mají sklady plné použitého nábytku a elektroniky, kterou už nikdo nechce. Snažte se spíše o exekuci na příjmy nebo na nemovitost.
 
V případě, že exekuce bude neúspěšná, musíte uhradit náklady. Proto není vhodné dávat na exekuci případy, kde není jisté, co má exekutor zabavit nebo obstavit. Jestliže dlužník nemá nemovitost, plat, důchod a pod, možná by pro vás exekuce byla zbytečné finanční riziko.
 
Obecně platí, že největší úspěšnost exekucí je na pohledávky do 30 tisíc Kč, větší pohledávky trvají dlouho (pokud má dlužník nějaký příjem) nebo se je podaří řešit právě exekucí nemovitosti.
 
Pokud nenajdete Exekutorský úřad dle svého přání, můžete zkusit Exekutorský úřad ze Zlína, o kterém jsem zatím slyšel jen chválu. Nemám s ním ale osobní zkušenost.
 
Na této stránce jsem málem pominul exekuce prováděné soudem. Zdá se mi, že exekuce prováděné soudem jsou ve srovnání se soukromými exekutory pomalé a nepružné. Jestliže zažádáte o exekuci na plat a dlužník se stane nezaměstnaným, soud nebude provádět automaticky exekuci na majetek. Musíte požádat o další exekuci a určit jakým způsobem má probíhat. Soudy ale pracují na základě jednotných cen a exekucí v jejich případě nedochází k tak velkému nárůstu pohledávky (není do ní nutno promítnout dalších 30% odměn). Dobou trvání exekuce také zpravidla neroste částka, kterou riskujete. Zaplatíte počáteční poplatek a víc už ztratit nemůžete. Proto v některých případech může být soudní exekuce lepším řešením, než exekuce prováděná soukromým Exekutorským úřadem.

TELEFON : 777 008 158