Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Vymáhací firmy
Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Jsou případy, kdy je nutno obrátit se na vymáhací firmu. 
 
Těchto firem je několik druhů, mohou se prezentovat jako vymáhací, inkasní nebo jako firmy zabývající se správou pohledávek. Nejčastěji narazíte na tyto 3 typy :
 
1) Firmy s velmi důvěryhodnou reklamou, často se zvučně znějícím, cizím názvem, nejčastěji s.r.o. nebo a.s. Takové firmy nejvíce vymáhají administrativním způsobem, dlužníkům telefonují, píší upomínky, navštěvují dlužníky cca 1-2x a snaží se o to, aby jim dlužník buď platil nebo podepsal doklady, umožňující efektivní postup u soudu, rozhodčího řízení a exekuce. Některé z tohoto typu firem jsou velmi dobré, jiné se omezují na plošné rozeslání upomínek a jejich výsledky jsou znatelné pouze u velmi malých pohledávek. Firmy tohoto typu je možno doporučit zvlášť tehdy, jestliže máte soubor malých pohledávek. Nejvíce takových firem naleznete v Praze a protože jejich způsob práce není neúměrně finančně ani časově nákladný, jsou schopny vymáhat v celé ČR a celkem levně. Jde např. o firmy : FSI Capital group a.s. (tel : 774 071 357), Intrum Justitia s.r.o. (tel : 266 793 500).
2) Firmy (nejčastěji s.r.o. nebo OSVČ), které dlužníka stále navštěvují, snaží se ho přimět k placení. Jejich způsob práce je finančně i časově náročný a proto většinou požadují větší podíl z vymožené částky. Nejvíce se osvědčují v případech, kdy dlužník odmítá jakkoliv spolupracovat, odmítá podepsat uznání závazku, nemá žádné oficiální příjmy ani majetek a pod. Tyto firmy jsou rozesety po celé ČR, nejlépe se osvědčuje vybrat takovou, která je v blízkosti vašeho dlužníka nebo která v současnosti zrovna vymáhá jiné případy poblíž vašeho dlužníka. Jde např. o firmy p. Hrubý (tel : 608 073 368), ing. Hemzal (tel : 608 484 044).
 
3) Firmy (spíše skupiny osob), které se snaží dlužníka zastrašit.
Většina těchto skupin byla již zlikvidována policií ČR. Z ostatních zůstaly převážně takové, které se vám budou snažit namluvit, jak "tvrdě dlužníka zmáčknou" (nelegálně) a ve skutečnosti jim jde hlavně o to, abyste jim zaplatili zálohu předem. V současnosti již tvrdé způsoby vymáhání nejsou použitelné, ale stále je dost těch, kteří se za vymahače tohoto typu vydávají.
 
Důležité ! Vymáhací firmě dejte o dlužníkovi maximum informací. Firma nemá čas a nebude týden sledovat okolí domu vašeho dlužníka. Jestliže ho několikrát nezastihnou, přestanou utrácet za benzín, to je běžná praxe. Vy, jako věřitel musíte o dlužníkovi vědět dost na to, aby se firma mohla starat pouze o vymáhání, které i tak není jednoduché. Nebudou pro vás zadarmo provádět i detektivní práci, která je obecně finančně nákladná.

TELEFON : 777 008 158