Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Rozhodci - podmínky

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Podmínky pro využití mých služeb rozhodce :

1) Věřitel i dlužník musí rozhodce touto činností pověřit. K tomu stačí použít rozhodčí doložku, která je obsažena v dokumentech v levém menu.

Pokud chcete, aby bylo rozhodčí řízení rychlé, doporučuji použít Vzor těchto dokumentů, s co nejméně úpravami.

Jestliže vzory dokumentů správně nevystihují potřebu vaši či vaší firmy, mohu je po dohodě upravit tak, aby byly lehce aplikovatelné i ve vašich případech. Stačí, když mě kontaktujete na č. 777 008 158.

2) Poplatek za výkon rozhodce je 2 % z žalované částky, nejméně 2500 Kč, nejvíce 500 tisíc Kč. Poplatek musí být zaplacen do zahájení rozhodčího řízení, jinak k němu nedojde. Jiní rozhodci mohou mít poplatky odlišné, zpravidla vyšší.

3) Rozhodčí řízení začíná žalobou, to je stanoveno zákonem. Žalobu můžete sepsat sami nebo pověřit některého právníka. V případě, že preferujete možnost utratit za sepsání žaloby co nejméně, zavolejte na č. 776 001 158. Magistr, kterému toto č. patří, to udělá za 500 Kč. Bude potřebovat ověřené kopie vašich dokladů o pohledávce i vaše písemné shrnutí události. Pokud mu dáte plnou moc k doručení žaloby, předá váš případ k rozhodčímu řízení.

4) Po přijetí žaloby rozhodcem budete vyzváni k zaplacení poplatku. Po jeho zaplacení proběhne rozhodčí řízení. Dle případu může být nařízeno ústní jednání. Pokud jednání nebude potřebné, rozhodce rozhodne na základě písemných důkazů a vydá rozhodčí nález nebo usnesení.

5) Po nabytí právní moci můžete případ předat Exekutorskému úřadu k dalšímu vymáhání pohledávek formou exekucí. Edit Text

TELEFON : 777 008 158