Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Rozhodci - úvod

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Rozhodci a rozhodčí řízení
 
Co je rozhodčí řízení ? Je to způsob řešení majetkových sporů, kterým je možno nahradit soudní jednání. Zákon o rozhodčím řízení byl schválen již v r. 1994. V principu jde o to, že obě strany ve sporu rozsuzuje rozhodce nebo rozhodčí soud a jeho rozsudek (rozhodčí nález) platí stejně, jako rozsudek soudu. Rozhodce k této činnosti musí být pověřen oběma stranami. Pokud si pamatujete z televize aféru, kdy rozhodce rozhodoval neoprávněně, to se právě týkalo případu, kdy nebyl pověřen věřitelem i dlužníkem současně.

Jaké jsou výhody rozhodčího řízení ? Rychlost a menší finanční náklady. Zatímco soudy rozhodují v řádu (přinejlepším) měsíců, rozhodci tato věc zabere maximálně několik týdnů. Po vydání rozhodčího nálezu můžete začít s exekucí přes Exekutorský úřad, dříve než se dlužník dokáže zbavit svého majetku nebo zakamuflovat svoje příjmy.

Poplatky na výkon rozhodce jsou také zpravidla nižší, než poplatky u soudu, někdy až poloviční.

Další výhodou je to, že rozhodčí řízení je jednoinstanční. To znamená, že dlužník nemá možnost se téměř donekonečna odvolávat k vyšším instancím. Nad rozhodčím soudem již žádný vyšší krajský či nejvyšší rozhodčí soud není. Dlužník nemá žádné další řádné možnosti odvolání.

Rozhodčí řízení je ze zákona neveřejné. I to může být výhodou pro některé strany majetkových sporů.

A poslední výhodou je právní odpovědnost rozhodce. Ten za svoje rozhodčí nálezy ručí celým svým majetkem.

Kdo může využít rozhodčí řízení ? Každý občan či firma, včetně firem provádějících vymáhání pohledávek. Pokud váš dlužník podepíše příslušný dokument (smlouva o půjčce, splátkový kalendář, dohoda o vyrovnání dluhu, nájemní smlouva, kupní smlouva ...) obsahující rozhodčí doložku, může být případný spor řešen rozhodcem. Důležité je, že rozhodce smí rozhodovat jen v záležitostech týkajících se majetku a dále že musí být pověřen oběma stranami sporu. A protože dlužník po vzniku pohledávky nerad podepisuje další dokumenty, je moudré mu tyto předložit k podpisu již při vzniku pohledávky (např. když si od vás půjčuje, uznává svůj dluh nebo když bere na fakturu).

Vymáhání pohledávek za pomoci rozhodčího řízení a následné exekuce provedené soukromým Exekutorským úřadem je "vymáhání pohledávek s čistýma rukama". Tento způsob je rychlý a efektivní. V současnosti je to nejlepší nástroj zajištění a vymáhání pohledávek, který v tomto státě existuje. 

TELEFON : 777 008 158